Giới thiệu

Chúng Tôi Là Ai

C&M là một phần của một nhóm các công ty tư vấn nhập cư chuyên giúp đỡ người Việt Nam có nhu cầu du học và di cư sang tất cả các tiểu bang ở Hoa Kỳ và Singapore.

Chúng Tôi Làm Gì

C&M cung cấp cho khách hàng, những người đã hạ quyết tâm du học hoặc di cư đến Hoa Kỳ hoặc Singapore, các dịch vụ tư vấn và di trú chất lượng, hiệu quả và tin cậy.

Cam Kết

C&M cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn với sự thẳng thắn, trung thực, cởi mở và đơn giản để hỗ trợ khách hàng có được kết quả mỹ mãn đúng như kỳ vọng.

Năng lực và Kinh nghiệm

C&M có quan hệ đối tác tin cậy và hiệu quả với 6 công ty lớn của Hoa Kỳ và Singapore đủ điều kiện và đã tư vấn với việc xử lý hơn 2000 đơn xin thị thực EB3.